Emma communicatie gaat in zee met Uniscape

EMMA communicatie BV onderzoekt, adviseert, schrijft, filmt en traint. Hun expertise is communicatie op het snijvlak van bestuur, beleid en publiek. Analyseren, oplossen en uitvoeren. EMMA’s projecten kenmerken zich door inhoudelijke betrokkenheid. Zij hebben veel ervaring met maatschappelijke vraagstukken en combineren dat met kennis van online communicatie.
Om dit te kunnen uitvoeren zijn betrouwbare verbindingen en top ICT van doorslaggevend belang. Daarom is Emma in zee gegaan met Uniscape.
Uniscape realiseerde voor Emma het complete netwerk: de glasvezelverbinding, de bekabeling, werkplekaansluitingen en Wifi.