Uniscape Apparatuur

Dit apparaat valt onder het beheer van Uniscape BV of Uniscape Telematica BV.

Het is zonder schriftelijke toestemming van Uniscape niet toegestaan om:

  • Dit apparaat uit te schakelen.
  • Dit apparaat te verplaatsen.
  • Dit apparaat los te koppelen.
  • Dit apparaat te (her) programmeren of up te graden.
  • Andere apparatuur op dit apparaat aan te sluiten.
  • Dit apparaat op te nemen in andere netwerken.

Bij vragen of twijfel bel met de Uniscape Service Desk: 079-3030280

Storingen kunt u hier melden.

Uniscape BV
Louis Braillelaan 80
2719 EKĀ  Zoetermeer